Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Michal Kajsik, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

+421 2 9014 9151
B2-139

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

02/205 35 640
329