Zamestnanci

Mgr. Milan Jurík , PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti
prodekan pre vzdelávaciu činnosť
Telefón
02/206 67 182
VoIP
14 182
Miestnosť
257
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/206 67 182
VoIP
14 182
Miestnosť
257
Publikačná činnosť