Zamestnanci

Mgr. Ľubica Janáčková

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra informatiky

odborník v informatike (všeobecne)

02/602 95 577
21577
M 253

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vzdelávanie a sociálne veci, Oddelenie vzdelávania, Referát obsahovej správy AIS

správca

Centrálny obsahový správca AIS2 UK