Zamestnanci

JUDr. Zuzana Mlkvá Illýová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav klinického právneho vzdelávania

odborný asistent

+421 2 9012 2100
309 SB
Konzultačné hodiny: St 13:30 - 15:30
Streda 13:30 - 15:30