Zamestnanci

doc. Mgr. Anton Heretik PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie, Sekcia základných psycholog. disciplín

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9013 2332
02/593 39 323
G406/a