Zamestnanci

prof. MUDr. Dušan Hamar PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie

profesor vysokoškolský, univerzitný

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane