Zamestnanci

 1. AAB Abstrakcia a idealizácia / Juraj Halas
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 2. AAB Metodológia kritickej sociálnej vedy : Marxova kritika politickej ekonómie. / Juraj Halas
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 3. ABD "Logicko-historická" interpretácia Kapitálu a kritika politickej ekonómie / Juraj Halas
  In: Spor o Marxa. - ISBN 978-80-224-1229-2. - Bratislava : Veda, 2011. - S. 141-161
 4. ADC Weber´s ideal types and idealization / Juraj Halas
  In: Filozofia nauki. - Roč. 24, č. 1 (2016), s. 5-26
 5. ADD Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 72, č. 9 (2017), s. 711-723
 6. ADD Ryle and Marx on absurdities / Juraj Halas
  In: Organon F. - Roč. 19, č. 3 (2012), s. 338-360
 7. ADD Marx a Weber o metóde abstrakcie (1) / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 71, č. 9 (2016), s. 771-778
 8. ADD Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy 1 / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 70, č. 7 (2015), s. 546-559
 9. ADD Od filozofie práva k politickej ekonómii Marxovo myslenie v rokoch 1842-1844 / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 65, č. 5 (2010), s. 428-438
 10. ADD Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy 2 / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 70, č. 8 (2015), s. 633-646
 11. ADD Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (1. časť) / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 67, č. 2 (2012), s. 93-103
 12. ADD Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (2. časť) / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 67, č. 3 (2012), s. 208-220
 13. ADD Abstrakcia a idealizácia ako metódy spoločensko-humanitných disciplín / Juraj Halas
  In: Organon F. - Roč. 22, č. 1 (2015), s. 71-89
 14. ADD Marx a Weber o metóde abstrakcie (2) / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 71, č. 10 (2016), s. 809-820
 15. ADE Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii / Juraj Halas
  In: Teorie vědy. - Roč. 38, č. 3 (2016), s. 205-219
 16. AFD Marxova kritika politickej ekonómie pokračovanie kantovskej kritiky inými prostriedkami / Juraj Halas
  In: Philosophica 35 : osvietenstvo ako spôsob myslenia. - ISBN 978-80-223-3012-1. - Bratislava : UK, 2011. - S. 89-97
 17. AFD Marxov Kapitál a kritická sociálna veda / Juraj Halas
  In: Identita - diferencia. - ISBN 978-80-970303-1-5. - Bratislava : SFZ pri SAV a FiÚ SAV, 2010. - S. 124-130
 18. AFD Fiktívna realita a skutočnosť fikcie Marxova kritika ekonomických kategórií / Juraj Halas
  In: Realita a fikcia. - ISBN 978-80-970303-0-8. - Bratislava : SFZ pri SAV, 2009. - S. 65-70
 19. AFD Pojem racionálneho aktéra a metóda idealizácie / Ladislav Sabela
  In: Racionálne - iracionálne. - ISBN 978-80-970303-4-6. - Prešov : PU, 2015. - S. 263-267
 20. BCI Slovník metodologických pojmov / Lukáš Bielik ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 21. BDD Marx v bezvedomí / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 65, č. 7 (2010), s. 691-694
 22. BDD Dvojaký charakter práce akademika / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 66, č. 3 (2011), s. 276-280
 23. EDI Miloslav Petrusek: Marx, marxizmus a sociologie. Texty z pozůstalosti 1 / Juraj Halas
  In: Sociológia. - Roč. 47, č. 2 (2015), s. 226-232
 24. EDI Marek Picha: Kdyby chyby : epistemologie myšlenkových experimentů / Juraj Halas
  In: Organon F. - Roč. 20, č. 1 (2013), s. 115-121
 25. EDI Idealization 14 Models in science / Juraj Halas
  In: Organon F. - Roč. 24, č. 1 (2017), s. 114-120
 26. EDI Úvod do Marxovho myslenia / Juraj Halas
  In: Kontradikce, roč. 1, č. 1. - ISBN 978-80-7007-503-6. - Praha : Filosofický ústav AV ČR, 2017. - S. 83-91
 27. EDI Igor Hanzel: Studies in the methodology of natural and social sciences / Juraj Halas
  In: Organon F. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 122-129
 28. EDI Novosád, F. - Smreková, D. (ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia / Juraj Halas
  In: Filozofia. - Roč. 68, č. 9 (2013), s. 819-822