Zamestnanci

PhDr. Michal Hajdúk PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Psychiatrická klinika

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie, Sekcia klinicko - poradenská

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9013 2335

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

-