Zamestnanci

doc. JUDr. Martin Gregor, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9012 2012
107 SB
Konzultácie sú možné na MS Teams po dohode emailom
Pondelok17:00 – 19:00
Utorok17:00 – 19:00