Zamestnanci a doktorandi

Ing. Pavol Gono

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre IT, Centrum informačných technológií

inžinier správca užívateľských aplikácií

+421 2 9021 6001
FM UK, Odbojarov 10, m.c. 319

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra informačných systémov

asistent vysokej školy