Zamestnanci a doktorandi

PhDr. Daniela Vacek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied, APVV-21-0405

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane