Zamestnanci a doktorandi

doc. Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9013 2035
Š423