Zamestnanci

Mgr. Daniel Gerbery, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9013 2035
Š423