Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Marián Gazdík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9013 2272
02/524 44 128
0904 454 798
G102
Konzultačné hodiny: PO: 13.00 - 14.00 Consultation Hours: MO: 13.00 - 14.00
http://Facebook/MarianGazdik