Zamestnanci

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

profesor

+421 2 9012 2009
02/592 44 417
511 NB
Konzultačné hodiny počas semestra/Consultations in the semester: Pondelok/Monday: 15:00-16:30