Zamestnanci

PhDr. Ing. Tomáš Gál PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, Prevádzkovo- technický úsek, Oddelenie informačných technológií

technik organizácie prevádzky výpočtovej

0903 793 267
0918 110 086
VBB.6.1
gopher://tomas.dscloud.me
https://github.com/tomasgal
https://www.facebook.com/tomas.gal.sk
https://www.instagram.com/gal_tomas/