Zamestnanci

PhDr. Ing. Tomáš Gál PhD.

[FMFI UK] Fakulta matemat., fyziky a inform. UK

---

02/592 44 978
Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, SB102
https://github.com/tomasgal
https://www.facebook.com/tomas.gal.sk

[OIT] Oddelenie informačných technológií

technik organizácie prevádzky výpočtovej

0918 110 086
VBB.6.1
gopher://tomas.dscloud.me
https://www.facebook.com/tomas.gal.sk