Zamestnanci a doktorandi

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

profesor

S 518
Pondelok12:00 – 14:00
Utorok12:20 – 14:20
Utorok14:20 – 14:20

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9013 2042
02/592 44 174
S 518
Š522
Pondelok12:00 – 14:00