Zamestnanci

prof. PhDr. František Gahér CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9013 2042
02/592 44 174
Š522

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

profesor

Utorok 12:20 - 14:20
Utorok 14:20 - 14:20

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Kancelária rektora

odborný zamestnanec