Zamestnanci

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9013 2042
02/592 44 174
Š522

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied

professor

Utorok12:20 – 14:20
Utorok14:20 – 14:20