Zamestnanci

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie

profesor vysokoškolský, univerzitný

+421 2 9020 9167
02/206 67 167
02/449 71 338
0905 442 036
č. 267
Garant pre študijné programy: Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (SP) Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (RSP)