Zamestnanci

JUDr. Jana Duračinská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

odborný asistent / assistant professor

+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny: utorok: od 16:45 do 18:10 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre majetok a investície

prorektor

+421 2 9010 2049
+421 2 9010 9109