Zamestnanci a doktorandi

doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva

odborný asistent / assistant professor

+421 2 9012 9404
205 SB
Konzultačné hodiny (m. č. 119/A NB): utorok od 14:00 do 15:00 iný čas po predchádzajúcej dohode mailom

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície

prorektorka pre majetok a investície

+421 2 9010 2049
+421 2 9010 9109