Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva

odborný asistent

+421 2 9012 9247
616 NB
Pondelok14:00 – 15:30

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK

Dohoda