Zamestnanci a doktorandi

Ing. Jozef Broniš

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Teologický inštitút Nitra, Úsek vicerektora, Technický správca siete

inžinier správca integrovaných informačn