Zamestnanci

doc. JUDr. Radovan Blažek PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

odborný asistent

+421 2 9012 2010
02/592 44 452
512 NB
konzultačné hodiny: streda 16:00 - 16:45 štvrtok 16:00 - 16:45 alebo po dohode emailom Dňa 11.4.2019 budú konzultačné hodiny od 17:30 do 18:15.