Zamestnanci a doktorandi

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
dekan fakulty

Mgr. Ľubica Žiška Böhmerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent

Darina Žitná

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra molekulárnej biológie
technik
+421 2 9014 9586
B2-203

prof. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej chémie,bioch. a kl.bioch
profesor
+421 2 9011 9559

Mgr. Kristína Žitňanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
odborný asistent
+421 2 9014 2077
02/602 96 324
02/602 96 324
B2-400

Milan Živický

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Dekanát, Oddelenie prevádzky
vedúci útvaru hospodárskej správy
+421 2 9013 2158

Mgr. Robert Žjak

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1.dIGH/x

Ivan Žoldoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny
údržbár

RNDr. Jana Žolková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Viera Žufková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborná asistentka vysokej školy / univerzity
+421 2 9016 9195
02/50117210
02/50117210
č. 117 (Odbojárov 10)
Prvá Predchádzajúca ... 685 686 [687] 688 Nasledujúca Posledná