Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Monika Bathóová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent
+421 2 9014 9455; +421 2 9014 1114
B2-126; B2-119

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
profesor
+421 2 9012 2031
0911 992 715
2031
NB 609
Pondelok 13.00 - 14.00 alebo sú konzultačné hodiny možné po dohode emailom.
Pondelok13:00 – 14:00

Mgr. Dagmar Batková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724

Ing. Lenka Batková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek
odborný referent
+421918110003

doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika pracovného lekárstva a toxikológ
odborný asistent

prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
profesor
+421 2 9013 2085
00 421 2 59 24 41 94

Daniel Baumann

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
4.dMANaj/x
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná