Zamestnanci a doktorandi

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
technik
+421 2 9014 9380

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
upratovačky

Branislav Barút

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny
vodoinštaláter

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra psychológie a patopsychológie
docent
+421 2 9015 9421
M-410

Sanam Bashir

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX_UACH

Mgr. Janette Baše

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát ekonomiky práce
sam.odb.referent EP
+421 2 9016 9139

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609
41609
Altternatívny e-mail: tibor.baska@gmail.com

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421
41421

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná