Zamestnanci a doktorandi

Emil Bartoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
strážnik
02/602 95 662, 238
M, F -

Ing. Ladislav Bartoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
strážnik
02/602 95 662, 238
M, F -

doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
docent vysokej školy
02/602 95 421
F1 - 363

Mgr. Linda Bartošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
3.dFML

Marta Bartošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny
upratovačka

Ing. Zina Bartošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
knihovník špecialista na katalogizáciu
02/602 95 821
I - 29

PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Oddelenie didaktiky fyziky
odborný asistent
02/602 95 819
F1 - 251

doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2312
02/593 39 348
G304/a

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
technik
+421 2 9014 9380
CH1-B1-1
Prvá Predchádzajúca ... 25 26 [27] 28 29 ... Nasledujúca Posledná