Zamestnanci a doktorandi

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9288
R104

Ing. Ladislav Bartoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
strážnik
02/602 95 662, 238
662, 238
M, F -

doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
docent vysokej školy
02/602 95 421
421
F1 - 363

Mgr. Linda Bartošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
3.dFML

Ing. Zina Bartošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Knižničné a edičné centrum
knihovník špecialista na katalogizáciu
02/602 95 821
821
I - 29

PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Oddelenie didaktiky fyziky
odborný asistent
02/602 95 819
819
F1 - 251

doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2312
02/593 39 348
G304/a

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
technik
+421 2 9014 9380

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
upratovačky
Prvá Predchádzajúca ... 25 26 [27] 28 29 ... Nasledujúca Posledná