Zamestnanci a doktorandi

Peter Bartalský

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek kvestora, Oddelenie prevádzky, údržby a opráv, Referát autodopravy
vodič
+421 2 9010 2106

Mgr. Natália Barteková

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
3.dMANsj

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra estetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2290
02/593 39 735
Št11

MUDr. Igor Bartl, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, V. interná klinika
odborný asistent

Mgr. Enikő Bartóková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
1.dLN

Mgr. Igor Bartolen

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
1.dKP
Prvá Predchádzajúca ... 24 25 [26] 27 28 ... Nasledujúca Posledná