Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Zuzana Bardačová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
4.dJSF
02/602 95 485
485
F1 - 362

JUDr. Ing. Jana Barjaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK
4.dMANsj/x

Daria Barkova

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_BMC

JUDr. Veronika Barková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK
5.dMEPx17

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519
41519

Mgr. Aneta Barnes

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent

doc. PhDr. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Národné centrum pre digit. transf. vzd.
asistent

PharmDr. Romana Barošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
4.dNPF

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2262
+421 902 495 330
G107
Konzultačné hodiny podľa dohody
Prvá Predchádzajúca ... 23 24 [25] 26 27 ... Nasledujúca Posledná