Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429
41429
41477, 41478

doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra marketingovej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2405
02/593 39 726
Št.223

Mgr. Katarína Baračková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK
2.dKNS

RNDr. Ing. Ivana Baranová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 646
41646

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41495
Kompetenčné centrum 3.19

PhDr. Matúš Baráth, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Katedra manažmentu
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9021 2146
+421 2 9021 2146
č. 26 (prístavba 1. poschodie)
Pondelok10:30 – 11:50
Štvrtok14:00 – 15:20

Pavol Barčák

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
pracovník prevádzky a údržby-BZ Blatnica
Prvá Predchádzajúca ... 22 23 [24] 25 26 ... Nasledujúca Posledná