Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Attila Balogh

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra zoológie
3.dZOL

Dáša Baloghová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek pre majetok a investície, Oddelenie správy nehnuteľností
upratovačka

Mgr. Denisa Balogová

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Pondelok14:00 – 15:00

Mgr. Veronika Balušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
Projektový manažér
+421 2 9026 8802

MUDr. Andrej Bandura

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav lekárskej biológie, gen. a kl.gen.
3.dLBKG

Mgr. Bc. Sandra Banková

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
110 SB
Utorok14:00 – 15:00

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749
41749
043/4132450,043/4203254, 043/2633749

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
docent vysokoškolský učiteľ
043/2633 707
41707
Prvá Predchádzajúca ... 21 22 [23] 24 25 ... Nasledujúca Posledná