Zamestnanci

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 484

doc. RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra antropológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9473
02/602 96 473
B2440

Bc. Stanislav Voško

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Dohoda

Kristína Vozáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Úsek prorektora pre vonkajšie vzťahy, Vydavateľstvo UK
technická redaktorka
+421 2 9010 9626
02/592 44 626
210 NB

Mgr. Daniel Vozár

Univerzita Komenského v Bratislave, Rím.kat.cyrilometod.bohosl.fakulta UK, Dekanát-úsek tajomníka fakulty
tajomník spoločnosti
02/327 77 103

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Michaela Vrabcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9542

Bc. Zuzana Vrabcová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca
odborný administratívny zamestnanec kult
+421 2 9013 2203

Ing. Peter Vrabec

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
odborný zamestnanec inžiniersko-technick
043/2633 113
41113
Prvá Predchádzajúca ... 586 587 [588] 589 590 ... Nasledujúca Posledná