Zamestnanci

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9441

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK
Dohoda

MSc. Kishan Aherwar

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Dohoda

MUDr. Monika Achbergerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika detskej hematológie a onkológie
asistent vysokej školy, univerzity

Mária Achsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Správa budov
vrátnik

Mgr. Art. Richard Albrecht

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba UK, Technický úsek, Oddelenie vrátnej a informačnej služby, Vrátnici
vrátnik

Erika Állová

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakuta sociálnych a ekonomických vied UK, Dekanát-útvary riadené tajomn. fakulty, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Anatomický ústav
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
CH2-415
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná