Zamestnanci

Ing. Tomáš Adamík

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
Projektový manažér
+421 2 9026 8807
0911 778 823

Ing. Tomáš Adamík

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park UK
odborný zamestnanec účtovníctva a financ

Martina Adamjáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
41453

JUDr. Norbert Adamov, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK, Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu
kontrolór
+421 2 9010 9229

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 2021
02/602 96 697
CH2-425

Emília Iyabo Adjindová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Dohoda

Emília Iyabo Adjindová

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát UK
Dohoda

MUDr. Erika Adžemović

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Dohoda

Mgr. Nina Agapova, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra rusistiky a východoeuróp. štúdií
lektor vysokej školy, univerzity
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná