Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity

Kontakty sú zverejnené na stránke uniba.sk/ludia.

1. Vo webovom prehliadači si otvoríme stránku cdo.uniba.sk a vyberieme možnosť "Prihlásenie do webového rozhrania Centrálnej databázy osôb".
 

2. Zobrazí sa nám stránka IIKS prihlásenie, kde zadáme svoj univerzitný login a prihlasovanie heslo (rovnaké sa používa na prihlásenie do AIS2). 

3. Zobrazia sa nám naše študentské a zamestnanecké vzťahy s Univerzitou Komenského, zelenou sú vyznačené aktívne vzťahy, sivou farbou neaktuálne. Pri aktívnom vzťahu klikneme na tlačidlo Zobraziť. 

4. Zobrazia sa naše osobné údaje. Druhá tabuľka je označená hlavičkou Kontaktné údaje na Univerzitnom webe pre vybraný pomer. Pre úpravu kontaktov klikneme na tlačidlo Upraviť kontakty zobrazené na webe Univerzity. 

5. Upravíme, resp. doplníme údaje a klikneme na tlačidlo Uložiť. 

6. Následne sa nám zobrazí výsledok operácie, resp. že naše údaje boli úspešne zmenené. Výsledok sa na stránkach zobrazí do 30 minút.