Pripojenie na Eduroam pre iPhone

Pre pripojenie k sieti Eduroam sa musíte fyzicky nachádzať v dosahu tejto siete. Prístupový bod (hotspot) siete Eduroam vo vašom okolí nájdete napr. pomocou tejto aplikácie.

1. Kliknite na Nastavenia (Settings):

2. Kliknite na Wi-Fi:

3. Uistite sa, že Wi-Fi je zapnuté a vyberte sieť Eduroam:

4. Ako používateľské meno (Username) zadajte váš univerzitný login (napr. kovacik24) a @uniba.sk. Ako heslo použite váš Prístupový kód:

5. Nakoniec stlačte Join (Pripojiť):

Ak sa vám zobrazí nasledovné okno, kliknite na vyznačené tlačidlo "Accept":

Ak si chcete overiť certifikát radius servera, kliknite v predchádzajúcom okne na "More Details", zoscrollujte nižšie a mali by ste vidieť nasledovné údaje: