Nový systém evidencie publikačnej činnosti UK

PETRA (Publications, EvaluaTion, Research Agenda)

Akademická knižnica UK od 1. 2. 2024 nasadzuje nový systém evidencie publikačnej činnosti (REPČO od fy Svop) - PETRA.

Nový systém evidencie publikačnej činnosti prinesie:

Aktuálne prebieha migrácia dát z doteraz používaného systému EviPUB-Virtua (cca 300.000 záznamov publikácií a 680.000 ohlasov), preto je systém pre verejnosť ešte dočasne nedostupný. Je predpoklad, že rutinná prevádzka systému PETRA sa začne v marci 2024.

Doteraz používaný systém EviPUB-Virtua nebude od 5. 2. 2024 aktualizovaný o nové údaje, ale bude naďalej k dispozícii na čítanie a overovanie informácií platných k 31. 1. 2024 (koniec vykazovacieho obdobia 2023). V súlade s platnými predpismi sa všetky nové záznamy o publikáciách a ohlasoch budú priebežne evidovať primárne v CREPČ.

Prechod na nový systém spôsobí počas februára a marca 2024 určité obmedzenia. Najmä príprava výstupov a štatistických prehľadov o publikačnej činnosti a ohlasoch si vyžiada dlhší čas (treba počítať s cca 10 dňami, čo sa môže primerane navýšiť množstvom požiadaviek). Výstupy a prehľady bude preto potrebné žiadať s dostatočným predstihom.

Prípadné otázky súvisiace so systémom evidencie publikačnej činnosti afresujte na kniznicavili.uniba.sk.