Výsledky výberových konaní

Rok 2023

Výberové konanie KAM docent16.03.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.                            
Výberové konanie SAS odborný asistent28.2.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Adela lsmail Gabríková, PhD.          
Výberové konanie KROM odborný asistent28.2.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr.Silvia Slaničková, PhD.                     
Výberové konanie KPSYCH docent26.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Barbora Mesárošová CSc.    
Výberové konanie KAM profesor26.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PhDr. Juraj Šedivý PhD.                  
Výberové konanie KJAZ odborný asistent19.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Gertruda Veselská, PhD.            
Výberové konanie KROM docent19.1.2023
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Mónica Sánchez Presa, PhD.