Výsledky výberových konaní

Rok 2024

06/2024

Výberové konanie KDVU docent25.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Peter Szalay, PhD.                                                  
Výberové konanie KMJL odborný asistent24.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Veronika Dančová Jakabová, PhD.                           
Výberové konanie KVD odborný asistent18.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Ján Machaj, PhD.
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Jaroslav Durec, PhD.                                            
Výberové konanie KSF odborný asistent18.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Terézia Struhárová, PhD.                                         
Výberové konanie KKSF odborný asistent05.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Ivan Lábaj, PhD.                                                      
Výberové konanie KSJTK docent05.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Sándor János Tóth, PhD.                                          
Výberové konanie KEST docent05.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Valerij Kupko, PhD.                                        
Výberové konanie KEST docent05.06.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o nevybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Euringer Bátorová, PhD.                               
Výberové konanie KGNŠ odborný asistent05.06.2024
Výpis zo zápisnice
Výberové konanie bolo zrušené.                                                                                           

05/2024

Výberové konanie KSD odborný asistent30.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Peter Benka, PhD.                                                
Výberové konanie KSD odborný asistent30.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Martin Horička, PhD.                                              
Výberové konanie KPED odborný asistent30.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Monika Mikulcová, PhD.                                           
Výberové konanie KSLLV odborný asistent30.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Ľubica Blažencová, PhD
Údaje o nevybranom uchádzačovi: PhDr. Dominik Vančo PhD.                                        
Výberové konanie KPSYCH odborný asistent 117.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Petra Soláriková, PhD.                                              
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Erika Csoltová, PhD.
Výberové konanie KPSYCH odborný asistent 217.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr.Silvia Harvanová, PhD.                                              
Výberové konanie KPSYCH odborný asistent 317.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr.Petra Brandoburová, PhD.                                         
Výberové konanie KROM docent 216.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Stanislava Moyšová, PhD                                         
Výberové konanie KPED docent16.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Prof. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.                                 
Výberové konanie KAA docent16.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Marián Kabát, PhD.                                                     
Výberové konanie KROM docent16.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Doc. PhDr. Sehnal, Roman PhD.                                       
Výberové konanie KMJL docent16.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. art. Pavol Száz, PhD.                                         
Výberové konanie KAA profesor16.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.                                       
Výberové konanie KMJL profesor16.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.                                             
Výberové konanie KPSYCH profesor07.05.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.                                     

 04/2024

Výberové konanie KSLLV docent11.04.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.                                      
Výberové konanie KSLLV docent11.04.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Andrea Bokníková PhD.                                  
Výberové konanie KAKA docent11.04.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Juraj Janto PhD.                                                      
Výberové konanie KKSF docent11.04.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Drobný Jaroslav, PhD.                                           
Výberové konanie KVD docent04.04.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. et Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.                            
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD.
Výberové konanie KKIV docent04.04.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Ing. Miriam Ondrišová, PhD.                                            

03/2024

Výberové konanie KPOL odborný asistent21.3.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Aneta Világi PhD.                                      
Výberové konanie KAM docent14.3.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Balázs Csiba, PhD.                                   
Výberové konanie KAM docent14.3.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Jan Dolák Ph.D.                              

02/2024

Výberové konanie KGNŠ profesor22.2.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Marketa Štefková PhD.                     
Výberové konanie KAM odborný asistent09.02.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Martina Orosová, PhD.                                          
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Ján Valo, PhD.
Výberové konanie KMUZ odborný asistent08.02.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.                                          
Výberové konanie KMUZ docent08.02.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Jana Belišová, PhD.                                              

01/2024

Výberové konanie KKIV profesor11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.                                
Výberové konanie KKIV docent11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.                              
Výberové konanie KMK docent11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.                                    
Výberové konanie KAA odborný asistent11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lucia Grauzľová, PhD.