Výsledky výberových konaní

Rok 2024

02/2024 

Výberové konanie KAM odborný asistent09.02.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Martina Orosová, PhD.                                          
Údaje o nevybranom uchádzačovi: Mgr. Ján Valo, PhD.
Výberové konanie KMUZ odborný asistent08.02.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. art. Branko Ladič, PhD.                                          
Výberové konanie KMUZ docent08.02.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Jana Belišová, PhD.                                              

01/2024

Výberové konanie KKIV profesor11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.                                
Výberové konanie KKIV docent11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.                              
Výberové konanie KMK docent11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: doc. PhDr. Milan Banyár, PhD.                                    
Výberové konanie KAA odborný asistent11.01.2024
Výpis zo zápisnice
Údaje o vybranom uchádzačovi: Mgr. Lucia Grauzľová, PhD.