Miloš Procházka: Geografia Kórey

Miloš Procházka: Geografia Kórey

 

 

 

Miloš PROCHÁZKA

kategória: filológia (koreanistika)

typ: tlačená kniha, e-kniha

131 s., 1. vyd., 

ISBN:  978-80-223-5117-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTÁCIA

Publikácia Geografie Kórey z dielne koreanistu Miloša Procházku z Filozofickej fakulty UK v Bratislave unikátne reflektuje jednotlivé témy týkajúce sa fyzickej i humánnej geografie Severnej i Južnej Kórey. Je určená najmä študentom koreanistiky, avšak môže zaujať všetkých, ktorí sa zaujímajú o danú geografickú oblasť. V kapitole o fyzickej geografii Kórey sa autor venuje povrchu, vodstvu, podnebiu a biosfére obidvoch Kóreí. V časti o humánnej geografii autor pokrýva témy ako etnografia, územný vývoj Kórey, politická geografia, demografia, hospodárstvo Kórey či turizmus v Kórei. Cennou súčasťou skrípt je aj obrazová príloha, najmä mapy, ktoré sú čitateľom prístupné online prostredníctvom QR odkazov.