Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia

Miloslav Vojtech, Martin Braxatoris (eds.): Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia

 

 

 

Miloslav VOJTECH, Martin BRAXATORIS (eds.)

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 250. výročia narodenia Bohuslava Tablica a Juraja Palkoviča

kategória: literatúra a literárna veda

typ: tlačená kniha, e-kniha

178 s., 1. vyd.

ISBN:  978-80-223-5144-7; 978-80-223-5163-8 (online)

 

 

 

 

 

 

 

ANOTÁCIA

 

Zborník Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia prináša príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Literatúra na prelome (Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia), ktorú dňa 24. októbra 2019 usporiadal Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom podujatia bolo zmapovať najnovšie výsledky výskumu literatúry z druhej polovice 18. a prvej tretiny 19. storočia, z obdobia, ktoré sa v slovenskej literárnej historiografii zvykne charakterizovať ako obdobie formovania novodobej slovenskej literatúry. Konferencia sa konala pri príležitosti 250. výročia narodenia dvoch kľúčových osobností tohto obdobia: Bohuslava Tablica (1769 – 1832) a Juraja Palkoviča (1769 – 1850).