Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2017/2018
Študijný program:
bPRVx17 - právo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma)
Študijný odbor:
3.4.1. - právo
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - 1 roč. - povinné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  Teória práva 1   5 28sSu  P/Z    Fábry, Kluknavská, Mrva, Kasinec, Šurkala, Letková, Gábriš 
PraF.KRPKCP/bPRVx17-1062/17  Rímske právo 1   4 28sSu  P/Z    Nemec, Brtko, Čunderlík Čerbová, Prnová, Lenhartová 
PraF.KUP/bPRVx17-1060/17  Štátoveda   4 28sSu  P/Z    Cibulka, Drgonec, Kresák, Ľalík, Baraník, Domin, Giba, Hodás, Trellová 
PraF.UEV/bPRVx17-1064/17  Základy ekonómie pre právnikov   3 28sSu  P/Z    Stanek, Dováľová, Hošoff, Kútna Želonková, Poláková 
PraF.UPITPDV/bPRVx17-1065/17  Úvod do štúdia práva a právna informatika   3 28sSu  PH    Daňko, Vrabko, Munk, Ralbovská Sopúchová, Andraško 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1051/17  Právna a politická filozofia   3 28sSu  P/Z    Chovancová, Mészáros, Fábry, Gábriš, Kluknavská 
PraF.KOP/bPRVx17-1053/17  Občianske právo hmotné 1   3 28sSu  P/Z    Ficová, Števček, Dufalová, Fekete, Križan, Luprichová, Cenkner, Čipková, Fekete, Rybnikár, Adamov 
PraF.KRPKCP/bPRVx17-1063/17  Rímske právo 2   3 28sSu  P/Z    Brtko, Nemec, Prnová, Lenhartová, Čunderlík Čerbová 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1052/17  Teória práva 2   4 28sSu  P/Z    Fábry, Kasinec, Kluknavská, Mrva, Gábriš, Šurkala 
PraF.KOP/bPRVx17-1054/17  Občianske právo hmotné 2   4 28sSu  P/Z    Ficová, Števček, Dufalová, Fekete, Križan, Luprichová 
PraF.KPDPK/bPRVx17-1066/17  Právne dejiny Slovenska - propedeutika   2 10sSu    Gábriš, Lysý 
PraF.KUP/bPRVx17-1061/17  Ústavné právo   4 28sSu  P/Z    Cibulka, Drgonec, Kresák, Ľalík, Baraník, Domin, Giba, Hodás 
PraF.UEV/bPRVx17-1072/17  Podniková ekonómia a účtovníctvo   3 28sSu  P/Z    Stanek, Dováľová, Hošoff, Kútna Želonková, Poláková 


Blok - 2. roč. - povinné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17  Správne právo hmotné   4 28sSu  P/Z    Pekár, Srebalová, Tóthová, Vačok, Vrabko, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Škrobák, Šmelková 
PraF.KOP/bPRVx17-1055/17  Občianske právo hmotné 3   4 28sSu  PH    Ficová, Števček, Dufalová, Fekete, Križan, Luprichová 
PraF.KOP/bPRVx17-1058/17  Rodinné právo   2 21sSu  PH    Luprichová, Čipková, Dufalová 
PraF.KOPHP/bPRVx17-1077/17  Obchodné právo 1   4 28sSu  P/Z    Mamojka, Patakyová, Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mašurová, Smalik, Strémy 
PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1073/17  Pracovné právo 1   4 28sSu  P/Z    Matlák, Schronk, Freel, Hamuľák, Macková, Minčič, Nováková, Poruban 
PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1074/17  Pracovné právo 2   4 28sSu  P/Z    Matlák, Schronk, Freel, Hamuľák, Macková, Minčič, Nováková, Poruban 
PraF.KSEP/bPRVx17-1068/17  Správne právo procesné   4 28sSu  P/Z    Pekár, Srebalová, Vačok, Vrabko, Škrobák, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Tóthová, Šmelková 
PraF.UEP/bPRVx17-1071/17  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva   5 32sSu  P/Z    Kalesná, Blažo, Hamuľák, Ježová, Kováčiková, Považanová 
PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1075/17  Právo sociálneho zabezpečenia   4 28sSu  P/Z    Matlák, Macková 


Blok - 3. roč. - povinné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/bPRVx17-1080/17  Finančné právo 1   3 28sSu  P/Z    Rakovský, Čunderlík, Daudrikh, Duračinská, Heseková, Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KFP/bPRVx17-1081/17  Finančné právo 2   4 28sSu  P/Z    Rakovský, Čunderlík, Daudrikh, Duračinská, Heseková, Kačaljak, Koroncziová, Mazúr 
PraF.KOP/bPRVx17-1056/17  Občianske právo procesné 1   4 28sSu  P/Z    Ficová, Števček, Kotrecová, Smyčková 
PraF.KOP/bPRVx17-1057/17  Občianske právo procesné 2   4 28sSu  PH    Števček, Ficová, Kotrecová, Smyčková 
PraF.KOPHP/bPRVx17-1078/17  Obchodné právo 2   3 28sSu  P/Z    Mamojka, Patakyová, Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mašurová, Smalik, Strémy 
PraF.KOPHP/bPRVx17-1079/17  Hospodárske právo   3 28sSu  P/Z    Mamojka, Patakyová, Duračinská, Hajnišová, Jablonka, Lukáčka, Mašurová, Smalik, Strémy 
PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1076/17  Pracovné právo 3   3 28sSu  P/Z    Matlák, Schronk, Freel, Hamuľák, Macková, Minčič, Nováková, Poruban 
PraF.KSEP/bPRVx17-1069/17  Právo životného prostredia   4 28sSu  P/Z    Pekár, Srebalová, Tóthová, Vačok, Vrabko, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Škrobák, Šmelková 
PraF.KSEP/bPRVx17-1070/17  Správne súdnictvo   2 28sSu  PH    Pekár, Srebalová, Tóthová, Vačok, Vrabko, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Škrobák, Šmelková 
PraF.UPITPDV/bPRVx17-1073/17  Právo duševného vlastníctva   3 28sSu  PH    Daňko, Vrabko, Munk, Ralbovská Sopúchová 


Blok - 4. roč. - povinné predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KFP/bPRVx17-1082/17  Právo finančného trhu   4 28sSu  P/Z    Čunderlík, Daudrikh, Duračinská, Heseková, Kačaljak, Koroncziová 
PraF.KOP-KOPHP/bPRVx17-1059/17  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch   4 28sSu  PH    Ficová, Mamojka, Patakyová, Števček, Dufalová, Duračinská, Fekete, Jablonka, Kotrecová, Križan, Lukáčka, Luprichová, Mašurová, Smalik, Smyčková, Strémy 
PraF.KTPKK/bPRVx17-1084/17  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky   4 28sSu  P/Z    Burda, Fedorovičová, Kurilovská, Prokeinová, Strémy, Turayová, Čentéš, Šámal, Blažek, Kordík, Laciak 
PraF.KTPKK/bPRVx17-1085/17  Trestné právo procesné 1   4 28sSu  P/Z    Burda, Fedorovičová, Kurilovská, Prokeinová, Strémy, Čentéš, Šámal, Blažek, Kordík, Laciak, Turayová 
PraF.KTPKK/bPRVx17-1086/17  Trestné právo hmotné 2   4 28sSu  P/Z    Blažek, Burda, Fedorovičová, Kordík, Kurilovská, Laciak, Prokeinová, Strémy, Turayová, Čentéš, Šámal 
PraF.KTPKK/bPRVx17-1087/17  Trestné právo procesné 2   4 28sSu  P/Z    Burda, Fedorovičová, Kurilovská, Prokeinová, Strémy, Turayová, Čentéš, Šámal, Blažek, Laciak 
PraF.UKPVTK/bPRVx17-1088/17  Zručnosti a schopnosti právnického povolania   2 28sSu  PH    Vrabko, Illýová 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - 2r ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky Min. 3  Kredity
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UCPK/bPRVx17-1089/17  Anglická právna terminológia 1   3 21sSu  PH    Kummer, Lysá, Mičíková, Solotruk, Smolková, Uličná 
PraF.UCPK/bPRVx17-1090/17  Nemecká právna terminológia 1   3 21sSu  PH    Abrahámová, Debnárová 
PraF.UCPK/bPRVx17-1091/17  Francúzska právna terminológia 1   3 21sSu  PH    Larišová 


Blok - 2r LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky Min. 3  Kredity
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UCPK/bPRVx17-1092/17  Anglická právna terminológia 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1089/17   Kummer, Lysá, Mičíková, Solotruk, Smolková, Uličná 
PraF.UCPK/bPRVx17-1093/17  Nemecká právna terminológia 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1090/17   Abrahámová, Debnárová 
PraF.UCPK/bPRVx17-1094/17  Francúzska právna terminológia 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1091/17   Larišová 


Blok - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky Min. 3  Kredity
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UCPK/bPRVx17-1095/17  Štylistika anglických právnych textov 1   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1092/17   Kummer, Lysá, Mičíková, Solotruk, Smolková, Uličná 
PraF.UCPK/bPRVx17-1096/17  Štylistika nemeckých právnych textov 1   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1093/17   Abrahámová, Debnárová 
PraF.UCPK/bPRVx17-1097/17  Štylistika francúzskych právnych textov 1   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1094/17   Larišová 


Blok - 3r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky Min. 3  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UCPK/bPRVx17-1098/17  Štylistika anglických právnych textov 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1095/17   Kummer, Lysá, Mičíková, Solotruk, Smolková, Uličná 
PraF.UCPK/bPRVx17-1099/17  Štylistika nemeckých právnych textov 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1096/17   Abrahámová, Debnárová 
PraF.UCPK/bPRVx17-1100/17  Štylistika francúzskych právnych textov 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1097/17   Larišová 


Blok - 4r. ZS - povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky Min. 3  Kredity
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UCPK/bPRVx17-1101/17  Seminár anglického odborného prekladu 1   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1098/17   Kummer, Lysá, Mičíková, Solotruk, Smolková, Uličná 
PraF.UCPK/bPRVx17-1103/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 1   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1099/17   Abrahámová, Debnárová 
PraF.UCPK/bPRVx17-1105/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 1   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1100/17   Larišová 


Blok - 4r. LS povinne voliteľné predmety - cudzie jazyky Min. 3  Kredity
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.UCPK/bPRVx17-1102/17  Seminár anglického odborného prekladu 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1101/17   Kummer, Lysá, Mičíková, Solotruk, Smolková, Uličná 
PraF.UCPK/bPRVx17-1104/17  Seminár nemeckého odborného prekladu 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1103/17   Abrahámová, Debnárová 
PraF.UCPK/bPRVx17-1106/17  Seminár francúzskeho odborného prekladu 2   3 21sSu  PH  PraF.UCPK/bPRVx17-1105/17   Larišová 


Blok - 3r. LS povinne voliteľné predmety - správne právo Min. 4  Kredity
  Výber aspoň 2 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KSEP/bPRVx17-1109/17  Kultúrno-sociálna správa   2 21sSu  PH    Pekár, Srebalová, Tóthová, Vačok, Vrabko, Škrobák, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Šmelková 
PraF.KSEP/bPRVx17-1110/17  Zdravotné právo   2 21sSu  PH    Vrabko, Nováková, Vačok 
PraF.KSEP/bPRVx17-1111/17  Správa administratívno-politických vecí   2 21sSu  PH    Pekár, Srebalová, Tóthová, Vačok, Vrabko, Škrobák, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Šmelková 
PraF.KSEP/bPRVx17-1112/17  Hospodárska správa   2 21sSu  PH    Pekár, Srebalová, Tóthová, Vačok, Vrabko, Škrobák, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Šmelková 


Blok - 3r. ZS povinne voliteľné predmety - správne právo Min. 2  Kredity
  Výber aspoň 1 z nasledovných povinne voliteľných predmetov v danom semestri:
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KSEP/bPRVx17-1107/17  Pozemkové právo   2 21sSu  PH    Pekár, Srebalová, Vrabko, Škrobák, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Tóthová, Vačok, Šmelková 
PraF.KSEP/bPRVx17-1108/17  Stavebné právo   2 21sSu  PH    Pekár, Srebalová, Vačok, Vrabko, Škrobák, Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Tóthová, Šmelková 

 
 
Výberové predmety

Blok - Výberové predmety
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF.KOP/bPRVx17-1126/17  Právne postavenie maloletého v rodinných vzťahoch   2 15sSu  PH  3, 4  PraF.KOP/bPRVx17-1058/17   Luprichová 
PraF.KPPPSZ/bPRVx17-1127/17  Sociálna politika   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  *(2)   Macková, Matlák, Krippel 
PraF.KRPKCP/bPRVx17-1130/17  Kazuistika z rímskeho rodinného práva   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KRPKCP/bPRVx17-1062/17  *(2)   Lenhartová, Nemec 
PraF.KRPKCP/bPRVx17-1131/17  Kazuistika z rímskeho vecného a záväzkového práva   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KRPKCP/bPRVx17-1062/17  *(2)   Lenhartová, Nemec 
PraF.KSEP/bPRVx17-1143/17  Ochrana osobných údajov   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17   Hodossy, Macová, Vrabko 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1119/17  Právo vo filmovom umení   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  *(2)   Kasinec 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1128/17  Logika pre právnikov   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  *(2)   Gahér 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1129/17  Základy sociológie práva   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  *(2)   Mrva 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1132/17  Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície   2 15sSu  2, 3, 4  PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  *(2)   Mrva 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1133/17  Právna klinika teórie práva   2 15sSu  2, 3, 4  PraF.KTPSV/bPRVx17-1050/17  *(2)   Kasinec 
PraF.KTPSV/bPRVx17-1141/17  Teórie spravodlivosti 20. storočia   2 15sSu  PH  2, 3, 4    Chovancová 
PraF.KUP/bPRVx17-1138/17  Volebné právo a volebné systémy   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KUP/bPRVx17-1061/17   Cibulka, Domin 
PraF.KUP/bPRVx17-1142/17  Politológia pre právnikov   2 15sSu  PH  2, 3, 4    Cibulka, Domin 
PraF.UCPK/bPRVx17-1121/17  Latinčina 1   2 15sSu  PH  2, 3, 4    Škovierová 
PraF.UCPK/bPRVx17-1123/17  Latinčina 2   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.UCPK/bPRVx17-1121/17    
PraF.UCPK/bPRVx17-1137/17  Štylistika a rétorika   2 15sSu  PH  1, 2, 3    Abrahámová, Janecová 
PraF.UPITPDV-KSEP/bPRVx17-1125/17  Konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17   Daňko, Vrabko 
PraF.UPITPDV/bPRVx17-1120/17  Mediálne právo   2 15sSu  PH  3, 4  PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17   Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 
PraF.UPITPDV/bPRVx17-1122/17  Informácie a informačné systémy vo verejnej správe   2 15sSu  PH  2, 3, 4  PraF.KSEP/bPRVx17-1067/17   Daňko, Munk, Ralbovská Sopúchová 
PraF.KSEP/bPRV17-1124/17  Správne právo trestné   2 1P + 2S  PH    PraF.KSEP/bPRV17-1067/17   Dufala, Hamuľáková, Horvat, Martvoň, Munková, Pekár, Srebalová, Škrobák, Šmelková, Tóthová, Vačok, Vrabko 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Štátne skúškyy
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
PraF/bPRV17-SS1/17  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví   3   SS       
PraF/bPRV17-SS2/17  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce   4   OB       

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - dní za semester
h - hodín za týždeň
s - hodín za semester
t - týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov