Fakultní koordinátori ERASMUS+

LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultný koordinátor:

Prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan

Tel.: +421 2 9011 9527
e-mail: ivan.vargafmed.uniba.sk 

Referenti: 
Bc. Petra Šikulová
Tel.: +421 2 9011 9690
e-mail: petra.sikulovafmed.uniba.sk

RNDr. Zuzana Huršanová
Tel.: +421 2 9011 9867
e-mail: med_edufmed.uniba.sk

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 24 43 04
e-mail: livia.trellova@flaw.uniba.sk

Referentka: 
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Tel.: +421 2 59 24 41 43
e-mail: michaela.krescankovaflaw.uniba.sk

Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 33 93 28
e-mail: aneta.vilagi@uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Lea Daňková
Tel.: +421 2 59 33 93 31
e-mail: lea.dankovauniba.sk 

Adresa: Gondova 2, 818 01 Bratislava

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 9014 9360
e-mail: marianna.kovacovauniba.sk 

Referent: 
RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Tel.: +421 2 60 29 65 71 
e-mail: vojtech.przybyla@uniba.sk

https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kontakt/

Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 49 28 72 01
e-mail: faithova@fedu.uniba.sk

Referentka:

PhDr. Tamara Sojková
Tel: +421 2 49 28 72 01
e-mail: international@fedu.uniba.sk

Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., prodekan
Tel.: +421 2 50 117 115
e-mail: frecerfpharm.uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Tel.: +421 2 50 11 71 32 
e-mail: erasmusfpharm.uniba.sk

Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Fakultný koordinátor:
Mgr. Petra Pačesová, PhD. 
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: petra.pacesovauniba.sk 

Referentka: 
Mgr. Marcela Rychtáriková
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: erasmusfsport.uniba.sk, marcela.rychtarikovauniba.sk 

Adresa: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
MUDr. Martin Janík, PhD.
Tel.: +421 43 41 31 425
e-mail: martin.janikuniba.sk 

Referentka: 
PhDr. Katarína Murčeková
Tel.: +421 43 26 33 117 
e-mail: Katarina.Murcekovauniba.sk

Adresa: Referát zahraničných vzťahov, Malá hora 4A, 036 01 Martin

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Fakultný koordinátor: 
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan
Tel.: +421 2 602 95 610
e-mail: juraj.tothfmph.uniba.sk

Referent: 
Mgr. Patrik Kmetek
Tel.: +421 2 602 95 212
e-mail: kmetekfmph.uniba.sk

Adresa: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec 
Tel.: +421 2 32 77 71 10
e-mail: Emilia.Hrabovec@frcth.uniba.sk

Referentka: 

Mgr. Romana Farská
Tel.: +421 2 32 77 71 05
e-mail: romana.farskafrcth.uniba.sk

Adresa: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., prodekan
Tel.: +421 2 90 20 21 63
e-mail: maros.nicakfevth.uniba.sk


Referentka: 
Mgr. Jana Mokošová
Tel.: +421 2 67 28 81 59
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk

Adresa: Bartókova 8, 811 02 Bratislava

FAKULTA MANAGEMENTU

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
e-mail.: lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Referentky: 
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 93

Mgr. Erika Černeková 
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 38

Adresa: Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Fakultná koordinátorka:
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 20 66 98 39
e-mail: alexandra.straznicka@fses.uniba.sk

Referentka:
Mgr. Zuzana Miškóciová
e-mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk

Tel.: +421 2 20 66 98 69

Adresa: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava