Fakultní koordinátori ERASMUS+

LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultný koordinátor:

Prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prodekan

Tel.: +421 2 59 37 18 33
e-mail: boris.mravec@fmed.uniba.sk
Fax: +421 2 59 35 75 15
 
Referenti: 
Mgr. Jakub Šikula
Tel.: +421 2 59 35 76 90
e-mail: jakub.sikulafmed.uniba.sk

RNDr. Zuzana Huršanová
Tel.: +421 2 59 35 76 90
e-mail: med_edufmed.uniba.sk

Adresa: Špitálska 24, 813 72 Bratislava, Slovenská republika 

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka:

doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 24 43 04
e-mail: livia.trellova@flaw.uniba.sk
Fax: +421 2 52 96 61 26

Referentka: 
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Tel.: +421 2 59 24 41 43
e-mail: michaela.krescankovaflaw.uniba.sk


Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 313, 810 00 Bratislava, Slovenská republika

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 59 33 93 28
e-mail: aneta.vilagi@uniba.sk

Referentka: 
Mgr. Lea Daňková
Tel.: +421 2 59 33 93 31
e-mail: lea.dankovauniba.sk 

Adresa: Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovenská republika

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 9014 9360
e-mail: marianna.kovacovauniba.sk 
Referent: 
RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
Tel.: +421 2 60 29 65 71 
e-mail: vojtech.przybyla@uniba.sk

https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kontakt/

Adresa: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 49 28 72 01
e-mail: faithova@fedu.uniba.sk

Referentka:

PhDr. Tamara Sojková
Tel: +421 2 49 28 72 01
e-mail: international@fedu.uniba.sk

Adresa: Račianska 59, 813 34 Bratislava, Slovenská republika

FARMACEUTICKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 50 11 71 19 
e-mail: dubnickovafpharm.uniba.sk 

Referentka: 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Tel.: +421 2 50 11 71 32 
e-mail: erasmusfpharm.uniba.sk

Adresa: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovenská republika

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

Fakultný koordinátor:
Mgr. Petra Pačesová, PhD. 
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: petra.pacesovauniba.sk 

Referentka: 
Mgr. Marcela Rychtáriková
Tel.: +421 90 17 99 02
e-mail: erasmusfsport.uniba.sk, marcela.rychtarikovauniba.sk 

Adresa: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, Slovenská republika

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.
Tel.: +421 43 41 31 425
e-mail: erika.halasovajfmed.uniba.sk
Fax: +421 43 26 33 300

Referentka: 
Mgr. Janka Sýkorová 
Tel.: +421 43 26 33 197 
e-mail: janka.sykorovauniba.sk 

Adresa: Referát zahraničných vzťahov, Malá hora 4A, 036 01 Martin, Slovenská republika

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Fakultný koordinátor: 
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan
Tel.: +421 2 602 95 610
e-mail: juraj.tothfmph.uniba.sk

Referent: 
Mgr. Patrik Kmetek
Tel.: +421 2 602 95 212
e-mail: kmetekfmph.uniba.sk

Adresa: Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultná koordinátorka: 
Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec 
Tel.: +421 2 32 77 71 10
e-mail: Emilia.Hrabovec@frcth.uniba.sk

Referentka: 

Mgr. Romana Farská
Tel.: +421 2 32 77 71 05
e-mail: romana.farskafrcth.uniba.sk

Adresa: Kapitulská 26, 814 58 Bratislava, Slovenská republika

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

Fakultný koordinátor: 
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., prodekan
Tel.: +421 2 90 20 21 63
e-mail: maros.nicakfevth.uniba.sk
Fax: +421 2 67 28 82 55

Referentka: 
Mgr. Jana Mokošová
Tel.: +421 2 67 28 81 59
e-mail: mokosovafevth.uniba.sk

Adresa: Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

FAKULTA MANAGEMENTU

Fakultná koordinátorka: 
Mgr. Lucia Vilčeková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy
e-mail.: lucia.vilcekovafm.uniba.sk

Referentky: 
Mgr. Natália Gahérová
e-mail: natalia.gaherovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 93

Mgr. Erika Černeková 
e-mail: erika.cernekovafm.uniba.sk
Tel.: +421 2 50 11 74 38

Adresa: Odbojárov 10, P.O.Box 95, 820 05 Bratislava, Slovenská republika

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED

Fakultná koordinátorka:
JUDr. Alexandra Strážnická, PhD., prodekanka
Tel.: +421 2 20 66 98 39
e-mail: alexandra.straznicka@fses.uniba.sk
Fax: +421 2 55 42 36 02
 
Referentka:
Mgr. Zuzana Miškóciová
e-mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk

Tel.: +421 2 20 66 98 69
 

Adresa: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, Slovenská republika