Personnel

MUDr. Marek Kozár PhD.

[]

odborný asistent vysokej školy, univerzi