Personnel

doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/206 67 165
Room
265
Note
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publications

Ing. Miroslav Ábel

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
Telephone
02/206 69 864
Room
B 020

Ľubica Ábelová

Rektorát UK, Referát všeobecnej učtárne
finančný účtovník
Telephone
02/592 44 469
VoIP
11982
Room
SB 218

Mgr. Ľudmila Ábelová

Centrum ďalšieho vzdelávania UK, Kontinuálne, kariérové a kompetenčné vzdelávanie
odborný administratívny zamestnanec kult

Milan Abík

Rektorát UK, Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty a Karlova Ves
strážnik

Mgr. Miroslava Abrahámová

Filozofická fakulta UK
PhD Student (1.dKP/x, external)

Daniela Viviane Abratzky

Fakulta managementu UK
PhD Student (2.dPM/x, external)

Mgr. Kristína Ácsová

Vysokoškolský internát Družba UK, Ubytovacie oddelenie pre študentov
referent v administratíve, i. n.

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

Mgr. Jozef Adam

Filozofická fakulta UK
PhD Student (4.dMK/x, external)