[Translate to English:] Detská Univerzita Komenského cez leto otvorí študentom svoje brány už po šestnástykrát

[Translate to English:] Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Divadlo Aréna pripravujú 16. ročník denného štúdia Detskej Univerzity Komenského (DUK) pre deti od 9 do 14 rokov a 8. ročník online štúdia. Informovali o tom rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a riaditeľ divadla Mgr. art. Juraj Kukura na tlačovej konferencii dňa 15. júna 2018.


[Translate to English:] Organizácia DUK bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni. „Ojedinelé a výnimočné je na nej i to, že je to jediná detská univerzita na svete, ktorá sa odohráva v divadle, čím vzniká unikátne spojenie vedy, vzdelania a umenia,“ zdôraznil riaditeľ Divadla Aréna Mgr. art. Juraj Kukura.

„Treba poďakovať aj viac než 135 univerzitným profesorom, docentom a vedeckým pracovníkom, ktorí počas 15 rokov a aj tento rok budú venovať čas príprave prednášok a sú ochotní participovať na tomto projekte,“ poznamenal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Boli medzi nimi aj viaceré vedecké kapacity z Vancouveru, Oxfordu, Zürichu, Berkeley, Viedne, Bazileja, Prahy, Brna či Berlína.

Detská Univerzita Komenského 2018 odštartuje v stredu 4. júla slávnostnou imatrikuláciou v Aule UK. Počas ceremónie zaznie hymna Detskej Univerzity Komenského a študenti dostanú svoje prvé univerzitné indexy. S úvodnou prednáškou o tom, prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku, vystúpi poslanec Európskeho parlamentu JUDr. Eduard Kukan. V nasledujúcich dvoch prázdninových mesiacoch júl a august bude približne 340 malých študentov, vrátane detí z detských domovov, objavovať vždy v stredu nové témy formou vysokoškolských prednášok. Päť z nich si pre nich pripravia odborníci z Univerzity Komenského. Deťom prezradia, prečo môžu policajti nasadzovať putá, prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami, prečo 2 + 2 je 5, prečo by sme mali spoznávať svet a prečo je šport dobrou investíciou do života. Cyklus prednášok uzavrie prof. Dr. Vasilios Stavros, profesor fyzikálnej chémie z University of Warwick, ktorý deťom vysvetlí, prečo môže byť slnko aj naším nepriateľom.

Cyklus ôsmich prednášok bude tradične obohatený o dobrovoľný program pestrých sprievodných podujatí a workshopov. K obľúbeným aktivitám patria army workshop, exkurzie a tvorivé dielne v spolupráci so Slovenskou národnou galériou, Slovenským národným múzeom a Slovenskou filharmóniou, škola v prírode na Planinke, tanečný workshop s Miňom Kerešom či populárna Parlamentná hodina otázok s poslancami NR SR.

Hoci je k dnešnému dňu prihlasovanie na denné štúdium DUK 2018 uzatvorené, záujemcovia o online štúdium na DUK sa môžu prihlasovať prostredníctvom www.duk.sk až do 31. júla 2018. Online štúdium je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta od 9 do 14 rokov.

Ďalšie informácie: www.duk.sk

Facebook Detskej Univerzity Komenského

Video zostrih z podujatia.