Personnel

Daniela Glavaničová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra logiky a metodológie vied, APVV-17-0057

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane