Personnel

Mgr. Tamara Čipková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Law, Department of Civil Law

odborný asistent vysokej školy, univerzi

+421 2 9012 9247
616 NB
Tuesday 14:00 - 15:25