Personnel

Mgr. Michal Čičkan

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie

4.dFZX1