Personnel

Ing. Miroslav Bórik

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií

IT špecialista pre siete a bezpečnosť; systémový administrátor GNU/Linux, xBSD; správca uzla akademickej siete SANET v Martine

043/2633 323
043/2633 800
0917 765 378