Personnel

MUDr. Mária Bartová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Klinika detskej kardiológie
asistent

Viera Bartovicová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
technik
+421 2 9014 9380

Viera Bartovicová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie prevádzky
upratovačky

Branislav Barút

Comenius University in Bratislava, Rectorate, Úsek pre študentské domovy, Oddelenie prevádzky Mlyny, Referát technickej prevádzky Mlyny
vodoinštaláter

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra psychológie a patopsychológie
docent
+421 2 9015 9421
M-410

Sanam Bashir

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Chemická sekcia, Katedra anorganickej chémie
4.dAOX_UACH

Mgr. Janette Baše

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy, Dekanát, Referát ekonomiky práce
sam.odb.referent EP
+421 2 9016 9139

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 609

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty
First page Previous page ... 26 27 [28] 29 30 ... Next page Last page