Personnel

MUDr. Peter Bartoň

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine, Klinika pediatrickej urológie
asistent

MUDr. Peter Bartoň

Comenius University in Bratislava, Faculty of Medicine
3.dUR/x

Mgr. Daniela Bartoníčková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine
4.dOSE/x

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Education, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9288
R104

Ing. Ladislav Bartoš

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Správa budov
strážnik
02/602 95 662, 238
662, 238
M, F -

doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Oddelenie subjadrovej fyziky
docent vysokej školy
02/602 95 421
421
F1 - 363

Mgr. Linda Bartošová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Pharmacy
3.dFML

Ing. Zina Bartošová

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Knižničné a edičné centrum
knihovník špecialista na katalogizáciu
02/602 95 821
821
I - 29

PaedDr. Lukáš Bartošovič, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Oddelenie didaktiky fyziky
odborný asistent
02/602 95 819
819
F1 - 251

doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Arts, Katedra muzikológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2312
02/593 39 348
First page Previous page ... 25 26 [27] 28 29 ... Next page Last page